Goede doelen

DISNEY NATURE – BLUE (Educatieve film over hoe verhaal waarom we goed moeten zorgen voor ons zeeleven)

Een nieuwe Disney Nature-film, dit keer over de oceaan.

Met Blue duik je in het hart van de oceaan om een nog steeds mysterieuze en verrassende wereld te ontdekken, te begrijpen en lief te hebben. Een wereld waarin de natuur prachtige kleuren, vormen en geluiden heeft. De oceaan is uniek. Het is overal, beslaat meer dan 70% van de aarde en geeft de aarde zijn kleur en naam: de blauwe planeet. In deze weelderige en kwetsbare omgeving is dolfijn Blue onze gids om deze geweldige geschiedenis van de oceaan te delen, die van onze oorsprong en onze toekomst is. Een universeel verhaal dat resoneert in ieder van ons.

TUIN NAAST DE BRANDING (De pluktuin Schiermonnikoog)

De Tuin naast de Branding is een zelfpluktuin van 1 hectare waar inwoners en toeristen bloemen en fruit kunnen plukken en groente kunnen oogsten. Dit geeft de mogelijkheid om verse producten te oogsten zoveel als je nodig hebt.

De Tuin wil graag een bijdrage leven aan de leefbaarheid op Schiermonnikoog en door samenwerking met anderen nieuwe netwerken creëren die de verbinding met elkaar en de bodem ten goede komen. Meer over deze ambitie kan je lezen in onze visie en missie op de pagina met plannen.

detuinnaastdebranding.nl

SHADOW VIEW

We proberen niet het wiel opnieuw uit te vinden. Er zijn zoveel fantastische organisaties die wilde dieren helpen; wij bieden net die extra hulp die nodig is in de vorm van onbemande vliegtuigen en cutting edge technologische oplossingen.
Steun onze innovatieve projecten over de hele wereld waaronder anti stroperij in Zuid-Africa, Malawi, Oeganda

Uw donatie gaat direct naar onze wereldwijde bestrijding van wildlife crime.

www.shadowview.org

NATUURMONUMENTEN

Met onze activiteiten willen wij een substantiële bijdrage leveren aan Schiermonnikoog. Een belangrijk aspect daarbij is het samenwerken met zoveel mogelijk eilandbewoners, lokale diensten en producten en aan het eiland gerelateerde ondernemers. Ook willen wij een bijdrage leveren aan verdere natuurontwikkeling op het eiland en zijn hiervoor een samenwerking met Natuurmonumenten aangegaan. Natuurmonumenten hoopt door de samenwerking met Jellyfish een breder publiek aan te spreken en nieuwe leden te werven tijdens de concerten van Jellyfish.

STEUN DE NATUUR VAN SCHIERMONNIKOOG TIJDENS JELLYFISH!

Met zijn brede stranden, uitgestrekte kwelders en  witte stuifduinen is Schiermonnikoog zeker één van de mooiste Natuurgebied van Nederland. Als beheerder doet Natuurmonumenten er alles aan om de waardevolle eilander natuur te beschermen en te behouden. Door een kleine gift te doen help je ons de natuur van Schiermonnikoog te behouden.

Konijnen en rozenkransjes verdwijnen

Op Schiermonnikoog zijn honderden planten en dieren  zoals de grote muggenorchis, het rozenkransje, de duinparelmoervlinder, het konijn en de tapuit met uitsterven bedreigt. Dit komt vooral doordat hun leefomgeving, de duinen, langzaam verdwijnen. Door stikstof uit de lucht veranderen de duinen heel snel in bos. Stikstof werkt als meest, daar gaan struiken, bomen en gras harder van groeien. Dit onnatuurlijke proces zet het duingebied onder druk. De duinen groeien dicht, dieren en planten gaan verloren.

Door een donatie van €2, €4, €6 of €10 te doen bij het kopen van je concertkaartje help je Natuurmonumenten de natuur van Schiermonnikoog te beschermen en te behouden.

Aan het werk in de duinen

Duingebieden zijn in heel Europa erg zeldzaam en dat geldt ook voor veel van de dieren en planten die zich hierin thuis voelen. Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid om het zeldzame open duinlandschap te beschermen. 

Op Schiermonnikoog wil Natuurmonumenten voorkomen dat het hele duingebied een bos wordt. Zonder beheer gebeurt dat onherroepelijk. Dat zou je een natuurlijke ontwikkeling kunnen noemen, maar deze ontwikkeling wordt wel door mensen veroorzaakt. In de eerste plaats profiteren bomen van de hoge concentratie stikstof die op het gebied neerdaalt. De stikstof werkt als kunstmest en zorgt ervoor dat zaden uitgroeien tot flinke bomen en struiken. Daarnaast spelen ook verdroging en de ineenstorting van de konijnenstand een belangrijke rol.

Op Schiermonnikoog gooien we duinen weer open en laten we het zand weer stuiven. Hiervoor moeten we soms tijdelijk zware machines inzetten maar ook paarden, koeien, geiten en schapen om de duinen te begrazen.

Beleef de waardevolle natuur van Schiermonnikoog

Natuurmonumenten organiseert het hele jaar door excursies in het Nationaal Park. Kijk in onze agenda naar het excursieprogramma. https://www.natuurmonumenten.nl/agenda?page=1&locatie=N_289

Ga je liever zelf op pad? Dan is de wandelroute duin en strand zeker een aanrader voor bezoekers die het open duinlandschap van Schiermonnikoog willen ervaren . https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-schiermonnikoog/route/wandelroute-nationaal-park-schiermonnikoog-duin

Projecten waar Natuurmonumenten zich op dit moment voor inzet zijn:

– Rijke Waddenzee
Natuurmonumenten werkt samen met andere natuurorganisaties aan het herstel van mosselbanken en zeegrasvelden, om de terugkomst van roggen, hondshaai en zeepaarden in de Waddenzee te bevorderen. Zij willen geen commerciële visserij rond Schiermonnikoog.

– Begrazing
Op Schiermonnikoog dreigen duinvalleien met bomen dicht te groeien, waardoor de oorspronkelijke duinflora en -fauna verloren gaat (konijnen, tapuit, orchideeën). Het uitzetten van paarden, runderen of wisenten zorgt voor een meer gevarieerd duingebied dan nu.

– Herintroductie konijnen
Natuurmonumenten werkt door middel van het begrazingsplan aan herstel van de leefomgeving van konijnen, daarnaast worden plannen ontwikkeld om konijnen te herintroduceren in de duinen van Schiermonnikoog.

– Herstel schelpenpad
Natuur is voor veel mensen vanzelfsprekend. Toch moet er veel gebeuren om een natuurgebied voor bezoekers toegankelijk te houden. Zo investeert Natuurmonumenten elk jaar 40.000 euro in het aanleggen en onderhouden van schelpenpaden, om het fietsen en wandelen door het Nationaal Park Schiermonnikoog mogelijk te maken.

– Beschermen trekroute lepelaar
Natuurmonumenten ondersteunt de projecten van de werkgroep ‘Lepelaar’, waardoor vrijwilligers en onderzoekers zich kunnen inzetten voor het beschermen van de 4.200 kilometerlange trekroute van de lepelaar tussen Nederland en Mauritanië.

Meerwaarde voor Schiermonnikoog

  • De activiteiten versterken de bekendheid en de culturele programmering van het eiland.
  • Het Jellyfish concept kan het gehele jaar als “instrument” ingezet worden.
  • Wij trekken een fijn – deels nieuw – publiek naar Schiermonnikoog.
  • Realiseren van natuurprojecten samen met Natuurmonumenten.
  • Inzetten van eilanders bij de productie van de Jellyfish activiteiten.
  • Promoten en verkopen van producten en diensten van voorzieningen op het eiland