Goede doelen

SHADOW VIEW

www.shadowview.org

We proberen niet het wiel opnieuw uit te vinden. Er zijn zoveel fantastische organisaties die wilde dieren helpen; wij bieden net die extra hulp die nodig is in de vorm van onbemande vliegtuigen en cutting edge technologische oplossingen.
Steun onze innovatieve projecten over de hele wereld waaronder anti stroperij in Zuid-Africa, Malawi, Oeganda

Uw donatie gaat direct naar onze wereldwijde bestrijding van wildlife crime.

NATUURMONUMENTEN

Met onze activiteiten willen wij een substantiële bijdrage leveren aan Schiermonnikoog. Een belangrijk aspect daarbij is het samenwerken met zoveel mogelijk eilandbewoners, lokale diensten en producten en aan het eiland gerelateerde ondernemers. Ook willen wij een bijdrage leveren aan verdere natuurontwikkeling op het eiland en zijn hiervoor een samenwerking met Natuurmonumenten aangegaan. Natuurmonumenten hoopt door de samenwerking met Jellyfish een breder publiek aan te spreken en nieuwe leden te werven tijdens de concerten van Jellyfish.

Jellyfish wil haar publiek, door middel van de vrijwilligers van Natuurmonumenten die tijdens Jellyfish aanwezig zijn,  bewust maken van de projecten waar Natuurmonumenten zich op dit moment voor inzet op het eiland om zo mensen een stukje betrokkenheid mee te geven.

We hopen op deze manier makkelijker leden te kunnen werven omdat het zo duidelijker wordt waar men precies lid van wordt.

Projecten waar Natuurmonumenten zich op dit moment voor inzet zijn:

– Rijke Waddenzee
Natuurmonumenten werkt samen met andere natuurorganisaties aan het herstel van mosselbanken en zeegrasvelden, om de terugkomst van roggen, hondshaai en zeepaarden in de Waddenzee te bevorderen. Zij willen geen commerciële visserij rond Schiermonnikoog.

– Begrazing
Op Schiermonnikoog dreigen duinvalleien met bomen dicht te groeien, waardoor de oorspronkelijke duinflora en -fauna verloren gaat (konijnen, tapuit, orchideeën). Het uitzetten van paarden, runderen of wisenten zorgt voor een meer gevarieerd duingebied dan nu.

– Herintroductie konijnen
Natuurmonumenten werkt door middel van het begrazingsplan aan herstel van de leefomgeving van konijnen, daarnaast worden plannen ontwikkeld om konijnen te herintroduceren in de duinen van Schiermonnikoog.

– Herstel schelpenpad
Natuur is voor veel mensen vanzelfsprekend. Toch moet er veel gebeuren om een natuurgebied voor bezoekers toegankelijk te houden. Zo investeert Natuurmonumenten elk jaar 40.000 euro in het aanleggen en onderhouden van schelpenpaden, om het fietsen en wandelen door het Nationaal Park Schiermonnikoog mogelijk te maken.

– Beschermen trekroute lepelaar
Natuurmonumenten ondersteunt de projecten van de werkgroep ‘Lepelaar’, waardoor vrijwilligers en onderzoekers zich kunnen inzetten voor het beschermen van de 4.200 kilometerlange trekroute van de lepelaar tussen Nederland en Mauritanië.

– Project oude vuilnisbelt
Natuurmonumenten, de gemeente Schiermonnikoog en Jellyfish zijn in gesprek om de aan de Prins Bernhardweg gelegen oude vuilnisbelt om te toveren tot een Natuurtheater. Een plek waar kunst en natuur bij elkaar komen door het organiseren van kleinschalige optredens en festivals.

Meerwaarde voor Schiermonnikoog

  • De activiteiten versterken de bekendheid en de culturele programmering van het eiland.
  • Het Jellyfish concept kan het gehele jaar als “instrument” ingezet worden.
  • Wij trekken een fijn – deels nieuw – publiek naar Schiermonnikoog.
  • Realiseren van natuurprojecten samen met Natuurmonumenten.
  • Inzetten van eilanders bij de productie van de Jellyfish activiteiten.
  • Promoten en verkopen van producten en diensten van voorzieningen op het eiland