Yordi Petit

Yordi Petit (1992) studeert jazz drums aan het Conservatorium van Amsterdam. Zijn muzikaliteit legt hij niet alleen bij drummen, zo speelt hij al sinds zijn achtste klassiek piano en werd hij op veertien jarige leeftijd Nederlands kampioen Marimba. Opgegroeid met rock en funk muziek, kwam hij voor het eerst in aanraking met jazz op zestienjarige leeftijd. Het was op dat moment dat hij een connectie maakte tussen muziek en taal; de gesprekken en communicatie binnen muziek vond hij fascinerend. Dit gaat voor hem op in alle muziekstijlen, zo speelt hij op dit moment met Aurelio Project (contemporary jazz) ,Hebe (soul pop), SuperFly (funk) en toert hij met Herman van Veen.